Welkom bij de corporate website van de SMART4Unity groep.

Klik op een van de labels voor de betreffende website.

Get inspired!


Van desktop naar innovatieve Internetapplicatie!

In grofweg 7 maanden tijd heeft Stadsbeheer B.V. met een…

Software als Cashflow manager

CashController is een gloednieuw software product voor de financiële…

Hedendaagse Studieplanner voor SMC Los Angeles

Santa Monica College met 30.000 studenten ligt maar 560 km…

About us


Een symbool dat staat voor een missie. Verschillende diersoorten uit de oceaan gezamenlijk in de vorm van een dolfijn. Een zeer sociaal en uiterst intelligent dier, leeft en vindt haar synergetische kracht in groepen met sterke onderlinge connectie en communicatie.

Dit geldt precies zo voor alle SMART4Unity merken. Overlappende disciplines uit het IT werkveld, opereren vanuit één missie; Een hechte samenwerking waarin men door het continue delen van kennis, kunde en inspiratie, elkaar steeds verder naar een hoger level weet te brengen. Dit groepskarakter hebben we ten behoeve van interne en externe communicatie ondergebracht in onze drie merkwaarden:

• Helder (= begrijpelijk, transparant en zichtbaar)

• Authentiek (= origineel, waarachtig en trouw)

• Inspirerend (= bezield, motiverend en overtuigend)

Deze merkwaarden worden door ieder merk gerespecteerd in het belang van onze gemeenschappelijke doelen. Ze worden als uitgangspunten gebruikt binnen iedere interne- en externe communicatievorm.

Zeker zo belangrijk, dienen deze merkwaarden tevens als inspiratiebron, om als individueel merk een authentieke invulling te geven. Hiermee tonen we ieder ons eigen karakter en identiteit binnen de meerwaarde SMART4Unity groep.  Hieronder vindt u de rol van SMART4Unity en de merkconstructie.

Family Power


Vanuit een moeder (de holding) en dochter (de labels) organisatiestructuur, geeft SMART4Unity als moedermaatschappij marketingkracht aan haar dochters binnen ieders marktveld. Door een familiare uitstraling, ondersteuning binnen de marketing en marketingcommunicatie. Door een sterke synergetische beleidsvoering, nauwe samenwerking in kennis en kunde tussen de labels, wordt er continuïteit geboden ten behoeven van een sterke marktpositie. De labels kunnen hiermee individueel opereren naar hun markt en profiteren van de groepskracht.

ROL MOEDER:

• Bescherming en ondersteuning van totaalconcept en groepsbelang • Genereren van markt- en groepsvertrouwen door actieve onderscheidende marketingstrategie en marcom naar volledige ICT markt. • Inspireren en activeren van onderlinge groep kennisdeling • Crëeren van groei- en marktkansen door endosementconstructie • Zorg voor awareness en kennisonderhoud m.b.t. toekomstige marktontwikkelingen en trends.

LABELS (v.a. 2010):

 

03-2010

SMRT4Unity_constructie_5

•   groupsharing of APEX knowledge
•   offering unique APEX solutions
•   offering unique APEX developers

01-2015

SMRT4Unity_constructie_6

•   marcom and sales strategy
•   marcom concept development
•   development of effective sales tools
•   UX/UI and graphic design

01-2017

•   software development
•   software participation
•   innovative applications
•   unburdening of ICT departments