Van desktop naar innovatieve Internetapplicatie!

In grofweg 7 maanden tijd heeft Stadsbeheer B.V. met een speciaal samengestelde “taskforce” een grote Oracle Forms-applicatie met meer dan 300 unieke schermen gemigreerd naar Oracle APEX. Deze nieuwe applicatie, met de naam SBA-CS, wordt op dit moment geïmplementeerd bij de klanten van Stadsbeheer.

Collaboration Suite voor gemeentes
SBA-CS staat voor SBA Collaboration Suite en is een systeem voor gemeentes, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten, etc om de processen voor locatie gebonden vergunningen (incl. toezicht & handhaving) te ondersteunen. Collaboration Suite staat voor het kunnen samenwerken met ketenpartners in de applicatie.

Samenwerken, “key” voor het behalen van succes
Naast de technische migratie is er ook veel aandacht geweest voor het “userinterface design” (UI) en de “user experience” (UX). Zo zijn er voor de applicatie speciale templates ontwikkeld en zijn er interessante features ontwikkeld, zoals een flexibel in te richten dashboard o.b.v. widgets, een aparte zoekmachine die op een Google-achtige manier werkt en zo nog vele andere.

Ook zijn er een aantal interessante technische componenten gebruikt die het mogelijk maken om complexe schermen met erg veel gegevens toch goed te laten performen.

Voor deze migratie heeft Stadsbeheer de kennis en ervaring van SMART4Solutions in de arm genomen. Samen met haar partners SMART4Apex en SMART4Branding heeft ze een gezamenlijke taskforce samengesteld om deze grote uitdaging in een relatief korte tijd tot een succes te maken.

Inmiddels mag SMART4Solutions zich trots de flexibele (nieuw)bouwafdeling van Stadsbeheer noemen!